STRONY TRANSAKCJI
• Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym FLEXOL, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
• Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego FLEXOL jest właściciel Sklepu - firma FONDERHILL Krzysztof Miąskowski wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP 7441127420 przez Burmistrza Miasta Iława.

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI
• Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego FLEXOL w chwili składania zamówienia.
• Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
• Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym "FLEXOL" odbywa się za pośrednictwem:
• wypełnienia formularza znajdującego się na stronie produktu;
• wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu;
• poprzez kontakt telefoniczny z handlowcami dostępnymi pod numerami podanymi na internetowych stronach sklepu "FLEXOL";

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym "FLEXOL" musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji.
• W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Nabywcy (błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
• Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego "FLEXOL" do przesłania dowodu sprzedaży w formie elektronicznej. W przypadku chęci otrzymania dokumentu sprzedaży w formie papierowej należy wysłać wiadomość do sprzedawcy przed realizacją wysyłki na adres sklep@flexol.pl
• Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym "FLEXOL".

FORMY PŁATNOŚCI
Przesyłka za pobraniem, Wpłaty dokonuje się u listonosza, który dostarcza przesyłkę.
• Przelewem przed dostawą towaru wówczas firma FONDERHILL Krzysztof Miąskowski wystawia
fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty. Z chwilą wpłynięcia należności na konto firmy FONDERHILL Krzysztof Miąskowski towar zostaje wysłany.

DOWODY ZAKUPU
Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura (na życzenie Klienta), w przypadku chęci otrzymania faktury należy podać przy zamówieniu numer NIP.

DOSTAWY PRODUKTÓW
Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym "FLEXOL" realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
• Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie
poinformowany.
• Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i podawany jest przez handlowców firmy FONDERHILL Krzysztof Miąskowski przed dostawą towaru do klienta.
• Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
• Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę FONDERHILL Krzysztof Miąskowski danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883. ;
• Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia
ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji".

REKLAMACJE I GWARANCJE
W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z firmą FONDERHILL Krzysztof Miąskowski mailowo: sklep@flexol.pl lub telefonicznie 89 644 30 15. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę.
• Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy. 

ZWROTY
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: www.uokik.gov.pl i www.rf.gov.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
• Zawartość Internetowego Sklepu FLEXOL nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 .
• W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
• Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
• Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć